Pünkösd 2022

Áldott pünkösdöt kívánunk mindenkinek! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi istentiszteleteinkre, melyek az alábbi rend szerint lesznek megtartva.

  • 2022. június 5. 10:00 – pünkösdi úrvacsorás ünnepi istentisztelet
  • 2022. június 6. 10:00 – pünkösdhétfői úrvacsorás ünnepi istentisztelet valamint konfirmáció

Belegben pünkösdvasárnap, június 5-én 14:00-kor kezdődik a pünkösdi úrvacsorás ünnepi istentisztelet és a konfirmáció!

Ötvöskónyiban a templom felújítása miatt jelenleg nem megfelelőek a körülmények az ünnepi istentisztelet megtartásához, ezért a gyülekezet tagjait a nagyatádi istentiszteletre várjuk nagy szeretettel! (Az utazáshoz igény szerint segítséget tudunk nyújtani, ezt jelezzék a lelkészi hivatalban.)

Szeretettel hívjuk fel a figyelmet gyülekezetünk naptárára és hírlevelére is.

________

Az alábbiakban pedig a Generális Konvent pünkösdi körlevelét is közzé tesszük:

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„…adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által.” (Ef 3,16)

Ünneplő gyülekezet! Kedves Testvéreink!

Pünkösd ünnepén elsősorban arról a hitről teszünk bizonyságot, hogy a Szentlélek: Isten. Nem valami, hanem valaki. Nem valamilyen erő, nem valamilyen tárgy, hanem szeretettel uralkodó, hatalommal bíró, teljes hatalommal bíró Isten. Ahogy pünkösdi énekünk mondja, a Szentháromság egy Istent úgy imádjuk, hogy kérjük: jövel, Szentlélek Úr Isten.

A pünkösd története egyszerre beteljesedés és új kezdet. Elvégeztetett Jézus Krisztus megváltó munkája, szabadító és üdvösségszerző műve. A tanítványok számára a Szentlélek kitöltetése tette ezt valóságossá. Ismerték Jézust, látták meghalni a kereszten, sőt, látták a feltámadott Urat, és hallották szavát: „Békesség néktek!” Mégis féltek, nem volt erejük. Jézus tudta ezt. Lelki meggyőződésre van szükségük, az öröm és bátorság lángját fel kell gyújtani a tanítványok szívében, hogy küldöttekké, apostolokká váljanak mások javára és üdvösségére. A Szentlélek tette valósággá Jézus Krisztus elvégzett váltságművét.

Mindezt „…adja meg nektek… az ő Lelke által” – írja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek. Így árad, terjed tovább s fakaszt életet a Szentlélek Jeruzsálemben, Efézusban, Rómában, majd Európában és szerte a világon: nálunk is, a magyar nemzet körében. Mert ugyanaz az Isten él most is, és ugyanúgy csodát tud tenni velünk is. Ez a csoda így fejezhető ki: új emberekké változtat át, mert a Szentlélek, aki Pünkösdkor eljött, velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezért kérhetjük, hogy cselekedjen velünk is csodát, tegyen új teremtéssé bennünket. Teremtsen szívünkben békét a háborúság idején. Aggodalmainkat, kételyeinket formálja bizalommá és meggyőződéssé. Vallásosságunkat üdvözítő hitté.

Az egyház a Szentlélek által él. Kérjük azért, hogy bennünket is éltessen, mai bizonyságtevőket, Istenünk dicsőségére és felebarátaink javára.

Áldott ünnepet kívánunk minden testvérünknek! 2022 pünkösdjén

Kedvelj és kövess minket:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A gyülekezet Facebook oldalára!
YOUTUBE