Egyházfenntartói járulék

A Magyarországi Református Egyház gyülekezetei önfenntartó gyülekezetek. Maguk fizetik minden költségüket, beleértve például a lelkipásztori javadalmat is. A református egyháztag szívbéli kötelessége, hogy egyháza anyagi terheinek hordozásából is kivegye részét, ezért minden egyháztag egyházfenntartói járulékot fizet.

A 2024. évtől kezdődően az egyházfenntartói járulék mértéke a presbitérium vonatkozó határozata szerint az egyháztag jövedelmének legalább 1%-a, de legkevesebb évenkénti

12.000 Ft azaz tizenkettőezer Forint.

Az egyházfenntartói járulékot be lehet fizetni egy összegben vagy részletekben a gyülekezet pénztárosánál, vagy lehet utalni a gyülekezet bankszámlájára. A közleményben kérjük feltüntetni, hogy “egyházfenntartói járulék” vagy rövidítve “efj”, valamint az egyháztag(ok) nevét.

Köszönjük szépen!

A gyülekezet Facebook oldalára!
YOUTUBE