Járványhelyzet: újra online egyház

A Magyarországi Református Egyház

Zsinati Elnökségének
közleménye

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a
gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést,
ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.
A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket (egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg.
Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.
Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk.
Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket az hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.
Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzé téve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A
személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például, temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.
Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.
Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.
Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.
Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.
Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)

  1. november 09.

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

Hogyan érinti ez a mi gyülekezetünket?

A vasárnapi templomi istentiszteletek helyett az online térben, a gyülekezet új YouTube Csatornáján (a jobb felső sarokban található piros YouTube logóra kattintva is elérhető) közvetítünk istentiszteletet vasárnaponként 10 órai kezdettel, mely felvételek a későbbiekben is visszanézhetőek lesznek.

A konfirmációi felkészítő órákat is digitális oktatás formájában szervezzük meg! Az érintettek külön értesítést fognak kapni.

A lelkészi hivatal a továbbiakban is elérhető telefonon a 82/950 433 vagy a 30/2009393 számokon.

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy adományaikat banki utalás útján juttassák el, az egyházközség bankszámlájára: Takarékbank 67000014-10017571

Köszönjük a megértést, az együttműködést és minden imádságot! Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Kedvelj és kövess minket:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A gyülekezet Facebook oldalára!
YOUTUBE