Hálaadó- beiktató istentisztelet

December 2-án iktatták be hivatalosan a Nagyatádi Református Egyházközség lelkipásztori szolgálatába Jakab Istvánt. Az ünnepi istentiszteleten igét Steinbach József hirdetett: „Szentlelkesen szólni, az Igét szólni, aktuálisan szólni, és az Igéből mindig Krisztust szólni”.

A beiktató istentiszteletről készült felvételt itt tekinthetik meg:

KATTINTSON IDE A MEGTEKINTÉSHEZ!

A Nagyatádi Református Egyházközség százéves múltra tekint vissza, 1920-ban szerveződtek leányegyházközséggé. Első lelkipásztoruk, Kenéz Sándor ideje alatt építették templomukat. Felszentelése 1944-ben volt, amikortól is a gyülekezet önálló anyaegyházközséggé vált. Ezt követően a történelem rombolásait építették újra és újra a nagyatádi reformátusok, hűséggel Istenhez, hűséggel gyülekezetükhöz.

Megalakulásuktól számítva 2021-ig négy lelkipásztor szolgált náluk, 2011-től Jakab László Tibor, aki egyúttal ellátta a Beleg és Ötvöskónyi reformátusainak pásztorolását is. Nyugdíjba vonulását követően fia, Jakab István lett a gyülekezet lelkipásztora, akinek beiktatására 2023. december másodikán került sor.

„Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják azt.” (Ef 4,29)
Tele vannak napjaink indulattal, bántással, mondta Steinbach József püspök, Pál apostol intése ebben a környezetben ragyog fel előttünk.
Aki megismerte Jézus Krisztust, annak az élete minden tekintetben megváltozik, leveti a régit, felölti az új, krisztusi embert. Elkezd járni a megszentelődés útján, ami folyamatos feladat: „Beadni a krisztusi ruhát a krisztusi patyolatba: imádkozni, igét olvasni, megállni előtte, erősödni, megtapasztalva azt a csodát, hogy napról-napra megújul az Ő irgalma, és valóban tudunk tisztábban élni”.

Ez a megújulás beszédünk kapcsán is megjelenik, elvetni a régi beszédet, új, szentlelkes beszéddel megszólalni ebben a világban. Ez ma, amikor millió csatornán felelősség nélkül mondja mindenki a magáét, – többnyire a rosszat és nem a jót – különösen fontos. A püspök idézte Jakab apostolt, aki int bennünket a nyelvünk „megfékezésére”, arra, hogy ha megszólalunk, kérjük el szavainkat Istentől. Az új ember szívében békesség van, nincs benne indulat, harag, keserűség. Ha a szív ilyen teljességéből szól a száj, akkor építő szó jön ki a szánkon, ami áldássá lesz, és az az ember valóban gyümölcstermő életet él cselekedeteiben is.

A lelkipásztori szolgálat kapcsán ez az ige hatványozottan érvényes – emelte ki a püspök: szentlelkesen szólni, aktuálisan, a gyülekezetet megérintve csak az Igét szólni, az Igéből mindig az isteni örömhírt, Krisztust szólni. De nemcsak szólni, „hanem az életpéldánkkal, minden rezdülésünkkel, minden mozdulatunkkal hitelesen szintén igehirdetést tartani” – mondta Steinbach József hozzátéve, ha így cselekszünk, akkor építeni fogunk és áldássá leszünk.
„Tudom, hogy várjátok az Igét és kapjátok az Igét, nagyatádi, ötvöskónyi, belegi testvérek. Lelkipásztorotok felvállalja ezt a felelősségteljes szolgálatot, hogy mindannyian átéljétek azt a csodát, hogy ebben a nehéz, megvadult világban le lehet venni az óembert, fel lehet öltözni a krisztusi embert életünk minden mozzanatában, a beszédünkben különösképpen” – zárta igehirdetését áldott adventi időt kívánva Steinbach József püspök.

Az igére felelve Máté László, egyházkerületi lelkészi főjegyző adott hálát Istennek a gyülekezetet megtartó, erősítő szeretetéért, és kérte az Úr áldását hűséges nagyatádi szolgáiért.

akab Istvánt a Nagyatádi Református Egyházközség hivatalos lelkipásztori szolgálatába Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese iktatta be.

A palástos lelkipásztortársak egy-egy igével kértek áldást Jakab István szolgálatára.

„Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 103,8)
Milyen az Isten? – tette fel a kérdést a nagyatádiak beiktatott lelkipásztora. Felidézte a hittanosok válaszát: jó. Isten valóban jó – egészítette ki a rövid választ Jakab István – Ő a legfőbb Jó.

Gonoszsága, hűtlensége ellenére nem elpusztította az embert, hanem megváltotta a bűnből és a halálból egyszülött fia, Jézus Krisztus által. Ez az örömhír az Isten jósága, ami megmenekülést, megszabadítást ad mindazok számára, akik Istent választják. Az ember szíve a bűnbeesés óta megromlott, rosszat akaró és munkáló lelkület mozgatja. „De Isten türelme hosszú, vár reánk. Kivárja a kételkedéseink idejét, a haragunkat, a keményszívűségünket, a tagadást, a hatalmaskodást, a háborúkat. Kivárja a bűnök egész sorát, hogy amikor eljön az idő, akkor a legádázabb ellenségből is tudjon hűséges tanítványt alkotni” – mondta példának hozva Pál apostol személyét.

Milyen az Isten? Jó. A legfőbb jó Isten, mert önzetlen szeretetében egyszülött fiát áldozta fel értünk azért, hogy nekünk bűnbocsánatot és örökéletet szerezzen. Irgalmas, kegyelmes, türelme hosszú, szeretete nagy – összegezte az ige üzenetét Jakab István.

Az ünnepi közgyűlésen Dr. Nemes Pál, az egyházkerület főgondnoka tolmácsolta a Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége és gyülekezetei jókívánságát: „Azt kívánom neked, hogy itt, a nagyatádi, ötvöskónyi, belegi gyülekezetben mindig tudd hirdetni azt, amit az Úristen neked parancsol”. Az elhangzott ige akkor válik az Úr Igéjévé, ha az változást eredményez a hallgatók életében. Hozzátette, hogy lehetnek akadályok, nem biztos, hogy azonnal adatnak eredmények, de ez ne rettentse el őt a szolgálattól. Kérte a gyülekezetet, hogy összhangban a lelkipásztorukkal, támogassák őt.

A gyülekezet nevében Borsi Péter főgondnok üdvözölte beiktatása alkalmából lelkipásztorukat. Elmondta, hogy Isten iránti hálával vannak iránta, kölcsönösen imádságban hordozzák egymást. Felidézte az egyházközség történetét a címerükben szereplő idézetet véve alapul: „Nec tamen consumebatur” – „…mégsem enyészett el”, ami az Úristen megtartó kegyelmére emlékezteti a mindenkori gyülekezetet. „Hálát adunk az Úristennek gyülekezetünk korábbi és jelenlegi őrállóiért, hogy a folyamatos karbantartás, felújítás mellett a gyülekezet lelki gyarapodásáért, épüléséért is hittel fáradoznak.

Köszöntötte Jakab Istvánt a Somogyi Református Egyházkerület nevében Andrási Károlyné Tóth Franciska Ilona, Nagyatád város nevében Ormai István polgármester, valamint a testvérgyülekezeteket neveiben a képviselő lelkipásztorok.
Az ötvöskónyi és belegi gyülekezet, valamint a nagyatádi IFI nevében verssel köszöntött Battyáni Kinga.

Isten áldása legyen a nagyatádi, ötvöskónyi, belegi reformátusokon, és beiktatott lelkipásztorán, Jakab Istvánon.

Forrás: http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/24290/

Kedvelj és kövess minket:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A gyülekezet Facebook oldalára!
YOUTUBE