Hittan

A Református hit- és erkölcstan tantárggyal kapcsolatos tudnivalók.

Először is a Magyarországi Református Egyház hitoktatással kapcsolatos tájékoztató oldalát ajánljuk az érdeklődő figyelmébe:

http://hittan.info

A nagyatádi iskolákban a református hittanórák megszervezését és megtartását a Nagyatádi Református Egyházközség jogosult végezni. Ezzel a jogunkkal és kötelességünkkel élünk is!

A szervezésért felelős személy: Jakab István lelkipásztor
A hittanórákat tartja: Jakab Enikő lelkipásztor

A gyülekezet Facebook oldalára!
YOUTUBE